„Stadvisioun Ettelbréck 2030“ ouni relevant Bevëlkerungsgruppen an ouni Nordstad-Gedanken

E Mëttwoch sollen zu Ettelbréck d’Workshops an och direkt d’Presentatioun vun de jeeweilege Resultater am Kader vun der „Stadvisioun Ettelbréck 2030“ sinn. D’Pirate begréissen ausdrécklech d’Iddi vun dësen Diskussioune ronderëm d’Zukunft vun der Gemeng, kritiséieren awer d’Approche souwéi den Timing vun dëser Aktioun.

Wann een d’Zukunft vun enger Gemeng plangt, ass Biergerbedeelegung enorm wichteg. Dës muss awer onbedéngt richteg gema ginn, soss ass de ganzen Exercice fir d’Kaz“, sou de Claude Feltgen vun de Piraten aus der Nordstad. Nodeems bei der Presentatioun vun dësem Projet wéinst enger feelender Simultaniwwersetzung schonn de groussen Undeel vu Francophonen an der Gemeng ausgeschloss gouf, wäert bei de Workshops virun allem déi jonk Generatioun Problemer hunn, fir Gehéier ze fannen. „Déi véier Workshops si Mëttwochs Moies a Mëttes, also matzen an der Woch. Weder Jugendlecher aus de Lycéeën, nach Studenten a Studentinnen hunn also d’Chance, fir bei dëse wichtegen Diskussiounen derbäi ze sinn. Dobäi betrëfft d’Zukunft virun allem si! Wisou mécht een dës Workshops net einfach iwwert ee Weekend verdeelt a gëtt esou all de relevante Bevëlkerungsschichten d’Chance matzeschwätzen? Esou lafen d’Workshops d’Gefor just vu Pensionären a Politiker besicht ze ginn!

Weider muss sech d’Gemeng Ettelbréck Froen zum allgemengen Timing – net mol en halleft Joer virun de Gemengewalen – wéi och dozou, wisou dës Diskussiounen net am Kader vun der Nordstad gefouert ginn, gefale loossen. „D’Zukunft vun Ettelbréck ass sou enk mat der Nordstad verbonnen, datt et bal schonn onverantwortlech ass Diskussiounen iwwer d’Mobilitéit an d’Stadentwécklung bis zum Joer 2030 an doriwwer eraus isoléiert vun der Nordstad ze féieren. Mir setzen eis fir eng Fusioun vun den Nordstadgemengen an vir esou ënner anerem onnéideg Allenggäng an Zukunft ze verhënneren an eng kohärent an nohalteg Entwécklung vun dëser Regioun ze erméiglechen“, sou de Claude Feltgen ofschléissend. „Wann een sech dann nach den Timing vun dësen Diskussiounen ukuckt – mir sinn elo 5 Méint virun de Gemengewalen – da muss ee wuel zum Schluss kommen, datt dat heite leider virun allem eng Alibi-Aktioun vum Schäfferot ass fir kuerz virun de Wale vergiessen ze dinn, datt di lescht 6 Joer net vill an der Gemeng geschitt ass.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.